Τοξοβολία Πεδίου (TFG) – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Δήλωση συμμετοχής

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ TFG (TOTAL FIELD GAME)

Εν όψει της συμμετοχής μου στο TFG (ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ΠΕΔΙΟΥ) "ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ", που θα λάβει χώρα στις 26-27 Μαΐου 2018, δηλώνω υπεύθυνα, τα ακόλουθα:

1. Βρίσκομαι σε άριστη φυσική κατάσταση και έχω υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να συμμετάσχω με ασφάλεια στην παραπάνω δοκιμασία.

2. Έχω επαρκή γνώση και εμπειρία στη τοξοβολία και στις απαιτήσεις που θέτει η δοκιμασία σε ορεινό πεδίο.

3. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας, απαλλασομμένων πλήρως και ολοσχερώς των οργανωτών της ως άνω δοκιμασίας, καθώς και οιουδήποτε βοηθά σε αυτή τη διοργάνωση, κριτών, εθελοντών, προσωπικού ασφαλείας, χορηγών και λοιπών καθ όσον αδυνατούν με όση επιμέλεια και αν επιδείξουν, να με παρακολουθήσουν και να αποτρέψουν οποιοδήποτε ενδεχόμενο ατυχήματος καθ όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας. Επίσης δεν πρόκειται να απαιτήσω κανενός είδους αποζημίωση σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής, κλοπής του εξοπλισμού μου ή και προσωπικού μου ατυχήματος.

Έλαβα γνώση όλων των κανονισμών τέλεσης της δοκιμασίας τους οποίους και αποδέχομαι χωρίς καμία επιφύλαξη.

ΟΝΟΜΑ*

ΕΠΩΝΥΜΟ*

ΣΥΛΛΟΓΟΣ*

ΧΩΡΑ*

ΠΟΛΗ*

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ*

ΤΑΧ. ΚΩΔ*

ΤΗΛΕΦΩΝΟ*

EMAIL*

ΑΡ. ΔΕΛΤ. ΑΘΛΗΤΗ*

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ*

ΤΟΞΟ*

ΥΛΙΚΟ ΒΕΛΩΝ*